Σχετικά με έμας Σχετικά με έμας

Recent News

About Us

the company

Who we are

Η Hydronic Controls ιδρύθηκε το 2016 με έδρα στην Κοζάνη Δυτ. Μακεδονίας. Οι δραστηριότητες της εταιρίας είναι η ανάπτυξη και η παραγωγή PLC (Programmable Logic Controllers) κατάλληλα για εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού, όπως και για μικρές εγκαταστάσεις γενικού αυτοματισμού. Για την ανάπτυξη των controllers απαιτήθηκε πολύχρονη ερευνητική εργασία από τον ιδρυτή της επιχείρησης Δρ. Ναυπηγό Μηχ/γο Μηχ/κό Αριστείδη Αφεντουλίδη, ο οποίος διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών σε μελέτες και εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού. Η υλοποίηση των αλγορίθμων και του interface έγινε σε συνεργασία με την εταιρία Kenotom ΙΚΕ, ειδικευμένη σε embedded systems.

 

Balance Sheets

For more information, please contact us: info@hydronic.gr

espa